Rất may mắn khi tìm được đối tác như công ty Việt Lào Co

Trần Quốc Đông, Giám đốc công ty liên doanh Lào Việt