Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại công ty

 

Nguyễn Mai, Trưởng phòng hợp tác Quốc Tế
http://vietlao.net