Q?

Dịch thuật Translatea2z có thể thực hiện những định dạng nào?

A.

Có nhiều định dạng tài liệu mà Dịch thuật Việt Lào có thể xử lý như Word, Excel, Powerpoint, PDF, Autocad, Ảnh, Bản cứng v.v.

Tuy nhiên bản dịch sẽ được hoàn thành nhanh hơn, format chuẩn hơn với chi phí thấp hơn nếu tài liệu gốc thuộc định dạng có thể dịch trực tiếp trên đó được như Word, Excel, Powerpoint.

Q?

Các bước thực hiện giao dịch với dịch thuật Việt Lào như thế nào?

A.

A: Điền đầy đủ vào Form Báo Giá hoặc Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc gửi Email nêu rõ yêu cầu dịch thuật và các thông tin đầy đủ về tài liệu dịch của khách hàng.

Nhận được Báo giá cụ thể và thời hạn hoàn thành từ Nhân viên dự án của Dịch thuật Việt Lào.

Ký  Hợp đồng hoặc Giấy Xác nhận dịch thuật và chuyển lại cho Dịch thuật Việt Lào để xác nhận việc dịch.

Nhận được Bản dịch cuối cùng cùng Hóa đơn thanh toán đúng thời hạn đã ký kết.

Chuyển lại cho nhân viên dự án tiến hành chỉnh sửa bản dịch miễn phí nếu khách hàng phát hiện có sai sót.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa sẵn có tài liệu cần dịch, quý khách vui lòng cho biết cụ thể về chuyên ngành, thể loại, định dạng, khối lượng, thời hạn cần hoàn thành bản dịch và các yêu cầu khác để chúng tôi tính toán phí dịch cụ thể cho quý khách.